Terug Home

CD 2014

ALGEMEEN

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg.

De kwaliteit van de chirurgische zorg in Nederland is goed. Het kan echter altijd beter. De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. De NVvH zit boven op de ontwikkelingen en behartigt de belangen van de leden door zo proactief mogelijk te handelen zonder daarbij uit het oog te verliezen voor wie we ons dagelijks met hart en ziel inzetten: de patiënt.

De chirurg is gedreven door kwaliteit en heeft als doel de patiënt de best mogelijke zorg te bieden en is hier ook op aan te spreken. Bij het leveren van de best mogelijke zorg hoort ook zo efficiënt mogelijk werken om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De beroepsgroep innoveert in kwaliteit & veiligheid, opleiding en praktijkvoering.

Bijna alle in Nederland geregistreerde en praktiserende chirurgen zijn lid van de NVvH. De vereniging heeft 2000 leden. De NVvH heeft zeven dochterverenigingen:

 • NVCO
 • NVGIC
 • NVKC
 • NVvL
 • NVT
 • NVvV
 • VAGH

 

ORGANISATIE

Congrescommissie

 • Dr. I.H.J.T. de Hingh (voorzitter)
 • Dr. E.C.T.H. Tan (vice-voorzitter)
 • Dr. M.H.A. Bemelmans
 • Drs. D.H.C. Burger
 • Mw. mr. M. Cohen de Lara
 • Drs. P.V. van Eerten
 • Dr. J. Heisterkamp
 • Dr. J.B.F. Hulscher
 • Dr. K.W.E. Hulsewé
 • Dr. E.J.T. Luiten
 • Dr. P.W.H.E. Vriens
 • Dr. J.M.T. Omloo
 • Mw. M. Balfoort-Griffioen

 

Bestuur

 • Dr. E.G.J.M. Pierik (voorzitter)
 • Prof. dr. E. Heineman (vice voorzitter)
 • Drs. D.H.C. Burger (secretaris)
 • Dr. M.H.A. Bemelmans (penningmeester)
 • Dr. M.W.J.M. Wouters (secretaris Kwaliteit)
 • Prof. dr. J.F. Lange (secretaris Patiëntveiligheid)
 • Dr. M. Hogervorst (voorzitter BBV)
 • Prof. dr. J.F. Hamming (lid, voorzitter Concilium Chirurgicum)
 • Dr. G. Kazemier (lid, Communicatie)
 • Prof. dr. J.H.W. de Wilt (lid, voorzitter NVCO)
 • Dr. M.I. van Berge Henegouwen (lid, voorzitter NVGIC)
 • Dr. R.M.H. Wijnen (lid, voorzitter NVKC)
 • Prof. dr. R.S. Breederveld (lid, voorzitter NVT)
 • Dr. J. Siebenga(lid, voorzitter NVvL)
 • Dr. R.H. Geelkerken (lid, voorzitter NVvV)
 • Dr. T.M. van Ginhoven (lid, voorzitter VAGH)

 

Bureau

 • Mw. mr. M. Cohen de Lara (directeur)
 • Mw. M. Balfoort-Griffioen (bestuurs-en directiesecretaresse)
 • Mw. T.E. Jansen-Kok, Msc (beleidsmedewerker opleiding)
 • Drs. A. Nutma (senior beleidsadviseur kwaliteit)
 • Drs. S.C. Roskam (senior beleidsadviseur beroepsbelangen)
 • Mw. M. Voogt-van de Hoef (bureaumedewerker)
 • Mw. A.M. van Huet (bureaumedewerker)
 • Mw. V. Limpens-Beaujean (bureaumedewerker)
 • Mw. R. Baas (medewerker certificering)
 • Drs. V.R. Kammeijer (eindredacteur)

 

CONTACT

Bureau NVvH

Bezoekadres
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht.

Postadres
Postbus 20061
3502 LB Utrecht
Tel.: 030 - 282 33 27
E-mail: nvvh@nvvh.knmg.nl
Web: heelkunde.nl

 

AppMaster

Med-Info Groep
Oude Bredaseweg 136
4872 AH etten-Leur
E-mail: info@med-infogroep.nl
Web: med-infogroep.nl